Závěr zjišťovacího řízení

14.3.2007
„Výroba bioethanolu 150 000 t/r a spalování biomasy, SETUZA a.s.“,...

 

ZÁVĚR
ZJIŠŤOVACÍHO  ŘÍZENÍ

 

Město Ústí nad Labem oznamuje ústecké veřejnosti, že k záměru

 

„Výroba bioethanolu 150 000 t/r  a spalování biomasy, SETUZA a.s.“,

 

který byl zveřejněn v lednu a únoru tohoto roku, byl vydán Ministerstvem životního prostředí ČR Chomutov závěr zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů.

S obsahem závěru zjišťovacího řízení je také možno se seznámit v Informačním systému EIA na internetové adrese www.cenia.cz , kód záměru 0V4 053.

 

 

                                                                            ing. Alexandra Máslová
                                                        pověřená vedením odboru životního prostředí
                                                                  Magistrátu města Ústí nad Labem