Oznámení

24.9.2007
„Zařízení k soustřeďování odpadních olejů, emulzí a odpadních vod“, společnosti MINOREC, k.s.

 

O Z N Á M E N Í

Město Ústí nad Labem upozorňuje ústeckou veřejnost, na zahájení řízení o integrovaném   povolení    podle   zákona   č.76/2002   o integrované  prevenci (v platném znění) pro zařízení

 

„Zařízení k soustřeďování odpadních olejů, emulzí a odpadních vod“, společnosti MINOREC, k.s.,

v Neštěmicích v areálu společnosti TONASO Holding a.s.

 

Bližší informace získáte na Magistrátu města Ústí nad Labem - odboru životního prostředí.

 

 

                                                                   ing. Alexandra Máslová
                                                 pověřená vedením odboru životního prostředí
                                                             Magistrátu města Ústí nad Labem