Pozvánka na veřejné projednání

30.5.2006
Návrhu Plánu odpadového hospodářství města Ústí nad Labem, které se uskuteční v pondělí 12. června 2006 v 15:00.


Město Ústí nad Labem zve ústeckou veřejnost na veřejné projednání

návrhu Plánu odpadového hospodářství města Ústí nad Labem,

které se uskuteční

v pondělí 12. června 2006 v 15:00 hodin

v zasedací místnosti Zastupitelstva města Ústí nad Labem s tímto programem:

 

1. úvod - Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora
2. prezentace zpracovaného Plánu odpadového hospodářství města Ústí nad Labem - za zpracovatele ing. Kotoulová
3. diskuse
4. závěr

 

 

                                                                      ing. Michaela Horáčková
                                                              vedoucí odboru životního prostředí
                                                                 Magistrát města Ústí nad Labem