Oznámení

5.4.2006
„Sportovní a rekreační areál Golf Resort Ústí nad Labem“ v katastrálních územích Všebořice, Habrovice a Dělouš.

 

O Z N Á M E N Í

 

Město Ústí nad Labem oznamuje ústecké veřejnosti, že záměr

 

„Sportovní a rekreační areál Golf Resort Ústí nad Labem“
v katastrálních územích Všebořice, Habrovice a Dělouš

 

bude podroben zjišťovacímu řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Bližší informace jsou k dispozici na Magistrátu města Ústí nad Labem - odboru životního prostředí - vchod z Mírového náměstí, 7. patro, č. dv. 707 a na internetové adrese  www.ceu.cz/eia/is/ pod kódem ULK204.

 

 

                                                                             ing. Michaela  H o r á č k o v á
                                                                         vedoucí odboru životního prostředí
                                                                          Magistrátu města Ústí nad Labem