Oznámení

14.4.2006
Generální oprava s modernizací a rekonstrukcí technologického zařízení válcovny mědi a mosazi ve společnosti Měď Povrly a.s.

 

O Z N Á M E N Í

 

Město Ústí nad Labem upozorňuje ústeckou veřejnost, že záměr Generální oprava s modernizací a rekonstrukcí technologického zařízení válcovny mědi a mosazi ve společnosti Měď Povrly a.s. bude podroben zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

Bližší informace získáte na Magistrátu města Ústí nad Labem - odboru životního prostředí.

 

 

                                                                               ing. Michaela  H o r á č k o v á
                                                                           vedoucí odboru životního prostředí
                                                                             Magistrátu města Ústí nad Labem